Địa LýLớp 12

Bài 3 trang 153 sgk Địa lí 12

Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

Bài 3 (trang 153 sgk Địa lí 12)

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng diễn ra như thế nào? Nêu những định hướng chính trong tương lai.

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 3 trang 153 sgk Địa lí 12

 Thực trạng:

– Từ 1986 –2005, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch rõ nét, Khu vực I  giảm liên tục,  trong khi đó khu vực II, III tăng liên tục.

– Năm 2005, Khu vực III chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu các khu vực kinh tế.

→  Đây là sự chuyển dịch tích cực, song sự chuyển dịch vẫn còn chậm, nông nghiệp vẫn còn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế.

 Các định hướng chính:

– Tiếp tục giảm tỷ trọng khu vực I, tăng nhanh tỷ trọng khu vực II và III (2010, tỷ trọng các khu vực là: 20%, 34% và 46%).

– Chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế có trọng tâm: công nghiệp chế biến,  ông nghiệp khai thác khác và Dịch vụ là phát triển và hiện đại hóa. Nong nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.

+ Khu vực I: giảm tỷ trọng của ngành trồng trọt, tăng chăn nuôi, và thủy sản, trong trồng trọt lại giảm tỷ trọng cây lương thực,  tăng  cây  thực  phẩm,công  nghiệp  và  ăn quả.

+ Khu vực II: chuyển dịch gần với việc hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm

+ Khu vực III:du lịch là một lợi thế, tăng cường phát triển các dịch vụ y tế, giáo dục, tài chính..

Xem toàn bộ Giải Địa 12: Bài 33. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo nghành ở Đồng bằng sông Hồng

 

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Địa Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button