Lớp 10Vật Lý

Bài 3 trang 153 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 32: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Bài 3 (trang 153 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Một viên đạn có khối lượng m = 2kg khi bay đến điểm cao nhất của quỹ đạo parabol với vận tốc v = 200m/s theo phương nằm ngang thì nó thành hai mảnh. Một mảnh có khối lượng m1 = 1,5kg văng thẳng đứng xuống dưới với vận tốc v1 cũng bằng 200m/s. Hỏi mảnh kia bay theo hướng nào và với vận tốc bao nhiêu?

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 3 trang 153 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Coi hệ “đạn nổ” là hệ kín trong thời gian nổ, áp dụng định luật bảo toàn động lượng: 

Trong đó: p là động lượng viên đạn trước khi nổ, hướng nằm ngang.

Độ lớn: p = m.v = 2.200 = 400kg.m/s

p1     là động lượng mảnh 1, hướng thẳng đứng xuống dưới.

Độ lớn : p1 = m1.v1 = 1,5.200 = 300kg.m/s

p2  là động lượng mảnh 2.

Áp dụng quy tắc hình bình hành, ta vẽ hình như sau

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 3 trang 153 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Ta có:

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 3 trang 153 sgk Vật Lý 10 nâng cao

→ v2 = p2/m2 = 500/0,5 = 1000 m/s

tanα = p1/p = 300/400 = 3/4 → α = 37o

Vậy hướng mảnh hai bay với vận tốc v2 = 1000m/s và hợp với phương ngang một góc 37ovà chếch lên.

Tham khảo toàn  bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

 

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button