Lớp 10Toán

Bài 3 trang 159 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Ôn tập cuối năm

Bài 3 (trang 159 SGK Đại số 10)

Cho phương trình : x2 – 4mx +9(m-1)2

  1. Xem xét với các giá trị nào của m thì phương trình trên có nghiệm ?
  2. Gỉa sử x1, x2là nghiệm của phương trình đã cho, hãy tính tổng và tích của chúng. Tìm một hệ thức giữa x1và x2 độc lập với m.
  3. Xác định giá trị của m để hiệu các nghiệm của phương trình bằng 4.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 3 trang 159 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Giải Toán 10: Bài 3 trang 159 SGK Đại số 10 | Giải bài tập Toán 10

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button