Lớp 11Vật Lý

Bài 3 trang 161 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 32: Lực lo-ren-xơ

Bài 3 trang 161 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Một electron bay vào trong từ trường đều  với vận tốc ban đầu Giải Bài 3 trang 161 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao vuông góc với Giải Bài 3 trang 161 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

a) Coi Giải Bài 3 trang 161 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao nằm trong mặt phẳng hình vẽ, Giải Bài 3 trang 161 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Hãy vẽ chiều của vecto lực Lo-ren-xơ Giải Bài 3 trang 161 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao tác dụng lên electron.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 161 sgk Vật Lý 11 nâng cao

b) Tính độ lớn của Giải Bài 3 trang 161 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao nếu v = 2.105m/s và B = 0,2 T

c) So sánh giá trị tính được với trọng lượng của electron. Nêu nhận xét. Cho biết khối lượng của electron bằng 9,1.10-31

Lời giải

a) Chiều của vectơ lực Lo-ren-xơ Giải Bài 3 trang 161 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao tác dụng lên electron được biểu diễn như hình vẽ.

Giải Bài 3 trang 161 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

b) Độ lớn của Giải Bài 3 trang 161 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao f = |q|.v.B = 1,6.10-19.2.105.0,2 = 6,4.10-15N

c) Trọng lượng của electron : P = m.g = 9,1.10-31.10 = 9,1.10-30N

→ Trọng lượng của electron rất nhỏ so với độ lớn của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên nó.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 32. Lực Lo-ren-xơ

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button