Lớp 11Vật Lý

Bài 3 trang 165 sgk Vật Lý 11 nâng cao

  Bài 33: Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường

Bài 3 trang 165 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Một khung dây hình chữ nhật ABCD đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 5.10-2 T. Cạnh AB của khung dài 3cm, cạnh BC dài 5 cm. Dòng điện trong khung có cường độ 2A. Tính giá trị lớn nhất của momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung trong hai trường hợp:

a) Cạnh AB của khung vuông góc còn cạnh BC song song với đường sức từ

Bạn đang xem: Bài 3 trang 165 sgk Vật Lý 11 nâng cao

b) Cạnh BC của khung vuông góc còn cạnh AB song song với đường sức từ

Lời giải

a) Giá trị lớn nhất của momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung khi cạnh AB của khung vuông góc còn cạnh BC song song với đường sức từ:

M = I.B.a.b = 2.5.10-2.3.10-2 = 1,5.10-4 N.m

b) Giá trị lớn nhất của momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung trong trường hợp cạnh BC của khung vuông góc còn cạnh AB song song với đường sức từ:

M = I.B.a.b = 2.5.10-2.3.10-2.5.10-2 = 1,5.10-4 N.m

Đáp số: a) M = 1,5.10-4 N.m     b) M = 1,5.10-4 N.m

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 33. Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button