Lớp 11Sinh Học

Bài 3 trang 181 sgk Sinh 11 nâng cao

Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản

Bài 3 trang 181 sgk Sinh 11 nâng cao

Vẽ sơ đồ và giải thích cơ chế điều hòa sinh trứng.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 181 sgk Sinh 11 nâng cao

Lời giải

Sơ đồ:

Cơ chế điều hòa sinh trứng:

FSH kích thích sự phát triển của bao noãn. LH làm bao noãn chín, gây rụng trứng, tạo thể vàng và kích thích thể vàng tiết ra hoocmôn prôgestêron.

Đầu tiên vùng dưới đồi tiết ra GnRH (nhân tố gây chế tiết FSH) kích thích thùy trước tuyến yên tiết ra FSH và LH gây hưng phấn làm noãn chín, đồng thời tăng cường sự phát triển của thể vàng.

Buồng trứng cũng có tác động ngược trở lại bằng cách tiết ra ơstrogen và prôgestêron. Các chất này khi được tiết ra với số lượng ở mức tối đa sẽ tác động ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi, có tác dụng gây ức chế các cơ quan trên tiết ra FSH và LU. Trường hợp trứng không được thụ tinh, thể vàng teo lại và thoái hóa; vùng dưới đồi kích thích lên tuyến yên làm tuyến này tiết ra FSH và LH và một chu kì mới được phát động trở lại đế hình thành nang noãn mới. Progesteron ức chế sự rụng trứng không phải do kết quả trực tiếp tác động lên buồng trứng mà do sự ức chế tiết các nhân tố dưới đồi.

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button