Lịch SửLớp 12

Bài 3 trang 220 sgk Lịch Sử 12

Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Bài 3 trang 220 sgk Lịch Sử 12

Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kỳ trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000?

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 3 trang 220 sgk Lịch Sử 12

Thời kỳ

Thời gian

Sự kiện tiêu biểu

Từ 1919 đến 1930 

– 6 – 1925

 

– Năm 1929

 

 

 

– Đầu năm 1930

– Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên thành lập

– Xuất hiện 3 tổ chức Cộng sản: Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn, An Nam Cộng sản đảng

– Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Từ 1930 đến 1945 

– 1930 – 1931

 

– 10 – 1930

 

 

– 3 – 1935

 

 

– 7 – 1936

 

– 11 – 1939

 

– 5 – 1941

 

 

 

– 8 – 1945

– Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ – Tĩnh

– Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

– Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương

– Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

– Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

– Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

– Thắng lợi Cách mạng tháng Tám

Từ 1954 đến 1975 

– 1959 – 1960

 

– 9 – 1960

 

– 1961 – 1965

 

– 1965 – 1968

 

– Năm 1968

 

– 1969 – 1973

 

 

– Năm 1972

– 27 – 1 – 1973

– Phong trào “Đồng khởi”

– Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

– Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”

– Chiến lược “Chiến lược chiến tranh cục bộ”

– Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

– Đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến chiến”

– Tiến công chiến lược

– Ký Hiệp định Pari

Từ 1975 đến 2000 

– Tháng 6 đến tháng 7-1976

 

– 1976 – 1980

 

– 1981 – 1985

 

– 1975 – 1979

 

– 12 – 1986

 

– 6 – 1991

 

– 6 – 1996

– Quốc hội khóa khóa VI nước Việt Nam thống nhất kỳ họp đầu tiên tại Hà Nội.

– Kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất

– Kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ hai

– Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc

– Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (Đại hội đổi mới)

– Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII

– Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button