Lớp 11Sinh Học

Bài 3 trang 27 sgk Sinh 11 nâng cao

Bài 5. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Bài 3 trang 27 sgk Sinh 11 nâng cao

Vì sao khi trồng cây người ta phải thường xuyên xới đất ở gốc cây cho tơi xốp?

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 3 trang 27 sgk Sinh 11 nâng cao

– Ta biết có mối liên hệ chặt chẽ giữ hô hấp của rễ và hấp thụ các ion khoáng trong đất. Việc xới đất sẽ làm đất tơi xốp làm cho đất thoáng khí cung cấp đủ O2 cho quá trình hô hấp của cây.

– Hô hấp cung cấp năng lượng cho quá trình trao đổi nước và chất khoáng chủ động.

– Đồng thời sản phẩm phụ của hô hấp cũng làm tăng áp suất thẳm thấu của cây hỗ trợ tích cực cho quá trình trao đổi nước và chất khoáng thụ động.

– CO2 là sản phẩm của hô hấp cũng trực tiếp tham gia vào quá trình hút bám trao đổi.

– Đất tơi xốp cũng dễ dàng cho việc phát triển của long hút hay rễ phụ dẫn tói làm tăng diện tích tiếp xúc của rễ với đất.

– Đất thoáng khí trong đất giúp ức chế vi khuẩn phản nitorat hóa làm tăng độ dinh dưỡng của đất.

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao: Bài 5. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button