Lớp 11Vật Lý

Bài 3 trang 67 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 13: Định luật Ôm đối với toàn mạch

Bài 3 trang 67 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 Ω được mắc nối tiếp với điện trở 4,8 Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12V. Tính suất điện động của nguồn và cường độ dòng điện trong mạch.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 3 trang 67 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Tóm tắt đề bài: r = 0,1 Ω; R = 4,8 Ω; U = UR = 12V

Cường độ dòng điện trong mạch:

Giải Bài 3 trang 67 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Suất điện động của nguồn: ℰ = U + r.I = 12 + 0,1.2,5 = 12,25V;

Đáp số: I = 2,5A;     ℰ = 12,25 V

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 13. Định luật Ôm đối với toàn mạch

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button