Lớp 11Sinh Học

Bài 3 trang 94 sgk Sinh 11 nâng cao

Bài 23. Hướng động

Bài 3 trang 94 sgk Sinh 11 nâng cao

Auxin có vai trò gì trong hướng động của cây?

Bạn đang xem: Bài 3 trang 94 sgk Sinh 11 nâng cao

Lời giải

Auxin có vai trò làm giảm pH ở thành tế bào → kích thích enzim thủy phân liên kết ngang của thành→thành yếu đi→ thuận lợi cho sự kéo dài của tế bào.

– Hướng đất: Hai mặt của rễ có auxin phân bố không đều. Mặt dưới tập trung nhiều auxin làm kìm hãm tăng trưởng (do rễ nhạy cảm với nồng độ auxin hơn chồi và auxin thì được vận chuyển hướng đất). Mặt trên có lượng auxin phù hợp hợp → sự phân chia lớn lên và kéo dài tế bào làm rễ cong xuống.

– Hướng sáng: Auxin vận chuyển chủ động về phía ít ánh sáng ngược với hướng đất, lượng auxin nhiều kích thích sự kéo dài của tế bào, làm cây uốn cong về phía sáng (do chồi ít nhạy cảm với auxin và lượng auxin ở trồi cũng ít hơn rễ).

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao Bài 23. Hướng động

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button