Lớp 11Toán

Bài 30 trang 120 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 4: Cấp số nhân

Bài 30 (trang 120 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Trong mỗi câu sau, hãy đánh dấu “X” vào phần kết luận mà em cho là đúng :

a) Mỗi cấp số nhân có số hạng đầu dương và công bội 0 < q < 1, là một dãy số

Bạn đang xem: Bài 30 trang 120 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

□    Tăng

□    Giảm

□    Không tăng cũng không giảm

b) Mỗi cấp số nhân có số hạng đàu dương và công bội q > 1 là một dãy số

□    Tăng

□    Giảm

□    Không tăng cũng không giảm

Lời giải:

a) Giảm

b) Tăng

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button