Lớp 11Toán

Bài 32 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 4: Cấp số nhân

Bài 32 (trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Một cấp số nhân có năm số hạng mà hai số hạng đầu tiên là các số dươngtích của số hạng đầu và số hạng thứ ba bằng 1, tích của số hạng thứ 3 và số hạng cuối bằng 1/16 . Hãy tìm cấp số nhân đó.

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 32 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Với mỗi n ∈ {1,2,3,4,5} , kí hiệu un là số hạng thứ n của cấp số nhân đã cho. Vì u1 > 0, u2 > 0 nên cấp số nhân (un ) có công bôi q > 0, và do đó un > 0 Ɐn ∈ {1,2,3,4,5}. Từ đó:

 

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button