Lớp 11Toán

Bài 32 trang 212 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác

Bài 32 (trang 212 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Bạn đang xem: Bài 32 trang 212 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Chứng minh rằng:

a)Hàm số y=tanx thỏa mãn hệ thức y’ – y2 – 1 = 0

b) Hàm số y=cot2x thỏa mãn hệ thức y’ + 2y2 + 2 = 0

Lời giải:

a) Ta có y’ = 1 + tan2x. Do đó y’ – y2 – 1 = (1 + tan2x) – tan2x – 1 = 0

b) Ta có y’ = -2(1 + cot22x). Do đó y’ + 2y2 + 2 = -2(1 + cot22x) + 2cot22x + 2 = 0

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button