Lớp 11Toán

Bài 32 trang 42 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 3: Một số dạng phương trình lượng giác đơn giản

Bài 32 (trang 42 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của mỗi biểu thức sau:

a) asinx + bcosx(a2+ b2≠ , a và b là hằng số )

Bạn đang xem: Bài 32 trang 42 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

b) sin2x + sinxcosx + 3cos2x

c) Asin2x + Bsinxcosx + Ccos2x (A, B, C là hằng số)

Lời giải:

Giải Toán 11 nâng cao: Bài 32 trang 42 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Giải Toán 11 nâng cao: Bài 32 trang 42 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button