Lớp 11Toán

Bài 33 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 4: Cấp số nhân

Bài 33 (trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Cho cấp số nhân (un ) với công bội q ≠ 0 và u1 ≠ 0. Cho các số nguyên dương m và k, với m ≥ k . Chứng minh rằng um = uk.qm – k

a) Tìm công bội q của cấp số nhân (un) có u4= 2 và u7 = -686

Bạn đang xem: Bài 33 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

b) Hỏi có tồn tại hay không một cấp số nhân (un) mà u2= 5 và u22 = -2000?

Lời giải:

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button