Lớp 10Toán

Bài 33 trang 126 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 4: Dấu của nhị thức bậc nhất

Bài 33 (trang 126 SGK Đại Số 10 nâng cao)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử bậc nhất rồi xét dấu:

a) –x2+ x + 6;

Bạn đang xem: Bài 33 trang 126 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

b) 2x2– (2 + √3)x + √3

Lời giải:

a) Ta có : -x2+ x + 6 = (x – 3)(-x – 2). Ta có bảng xét dấu:

b) Ta có : 2x2– (2 + √3)x + √3 = 2x(x – 1) – √3(x – 1)

= (x – 1)(2x – √3) = f(x)

Ta có bảng xét dấu:

Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 33 trang 126 SGK Đại Số 10 nâng cao

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Toán 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button