Lớp 11Vật Lý

Bài 35 Báo cáo thực hành 

Bài 35: Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Bài 35 Báo cáo thực hành 

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Họ và tên:…………………

Lớp:……………

Bạn đang xem: Bài 35 Báo cáo thực hành 

Tổ:……………….

1) Tên bài thực hành

Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

2) Bảng thực hành 35.1

Vị trí (1) vật AB: 150 (mm)
Lần đo d (mm) |d′| (mm) f (mm) Δf (mm)
1 68 30 -53,68 1,31
2 67 30 – 54,32 0,67
3 68 31 – 56,97 1,98
4 68 30 – 53,68 1,31
5 69 31 – 56,29 1,3
Trung bình ftb = – 54,99 (mm) Δftb = 1,314 (mm)

3) Tính kết quả của phép đo trong Bảng thực hành 35.1

– Tính giá trị tiêu cự f của thấu kính phân kì L trong mỗi lần đo: Kết quả ghi trong bảng

– Tính giá trị trung bình f của các lần đo: f = – 54,99 (mm)

– Tính sai số tuyệt đối trong mỗi lần đo: Δf = |ftb – f|

– Tính sai số tuyệt đối trung bình Δftb của các lần đo:

– Tính sai số tỉ đối trung bình:

Giải bài tập Vật lý 11: Bài 35 Báo cáo thực hành  | Giải Lý 11

4) Viết kết quả phép đo.

Giải bài tập Vật lý 11: Bài 35 Báo cáo thực hành  | Giải Lý 11

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 35. Thực hành. Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button