Lớp 11Toán

Bài 36 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 4: Cấp số nhân

Bài 36 (trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Tính các tổng sau:

a) Tổng tất cả các số hạng của một cấp số nhân, biết rằng số hạng đầu bằng 18, số hạng thứ 2 bằng 54 và số hạng cuối cùng bằng 39366.

Bạn đang xem: Bài 36 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

b) Tổng tất cả các số hạng của một cấp số nhân, biết rằng số hạng đầu bằng 1/256 , số hạng thứ 2 bằng -1/512 và số hạng cuối cùng bằng 1/1048576.

Lời giải:

Giải Toán 11 nâng cao: Bài 36 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button