Lớp 11Toán

Bài 36 trang 42 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 3: Một số dạng phương trình lượng giác đơn giản

Bài 36 (trang 42 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Giải các phương trình sau:

a) tan(x/2) = tanx

Bạn đang xem: Bài 36 trang 42 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

b) tan(2x + 10o) + cotx = 0

c) (1 – tanx)(1 + sin2x) = 1 + tanx

d) tanx + tan2x = sin3xcosx

e) tanx + cot2x = 2cot4x

Lời giải:

Giải Toán 11 nâng cao: Bài 36 trang 42 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Giải Toán 11 nâng cao: Bài 36 trang 42 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

e) Ta có:

ĐKXĐ: cosx ≠ 0, sin2x ≠ 0, sin4x ≠ 0 nhưng chỉ cần sin4x ≠ 0 là đủ vì sin4x = 2sin2xcos2x = 4sinxcosxcos2x. Với điều kiện đó ta có:

Giải Toán 11 nâng cao: Bài 36 trang 42 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Để là nghiệm các giá trị này còn phải thỏa mãn sin4x ≠ 0 . Ta có:

– Nếu k chia hết cho 3 tức là k = 3m, thì sin4x = sin4mπ = 0

– Nếu k không chia hết cho 3, tức là k = 3m + 1 , m ∈ Z thì :

Để là nghiệm các giá trị này còn phải thỏa mãn sin4x ≠ 0 . Ta có:

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button