Lớp 11Toán

Bài 36 trang 83 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 5: Các quy tắc tính xác suất

Bài 36 (trang 83 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Gieo 2 đồng xu A và B một cách độc lập. Đồng xu A chế tạo cân đối. Đồng xu B chế tạo không cân đối nên xác suất xuất hiện mặt sấp gấp 3 lần mặt ngửa. Tính xác suất để:

a) Khi gieo 2 đồng xu 1 lần thì cả 2 đồng xu đều ngửa

Bạn đang xem: Bài 36 trang 83 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

b) Khi gieo 2 đồng xu 2 lần thì cả 2 đồng xu đều ngửa

Lời giải:

Gọi A1 là biến cố “ đồng xu A sấp”, A2 là biến cố “đồng xu A ngửa”

Gọi B1 là biến cố “ đồng xu B sấp”, B2 là biến cố “đồng xu B ngửa”

Theo bài ra ta có: P(A1) = P(A2) = 0,5, P(B1) = 0,75.P(B2) = 0,25

a) A2B2 là biến cố “cả 2 đồng xu đều ngửa”. theo quy tắc nhân xác suất ta có:

P(A2B2) = 0,5.0,25 = 0,125

b) Gọi H1là biến cố “khi gieo lần đầu cả 2 đồng xu đều ngửa”, H2là biến cố “khi gieo lần hai cả 2 đồng xu đều ngửa”. Khi đó H1H2 là biến cố “khi gieo hai lần cả hai đồng xu đều ngửa”.

Từ a) ta có P(H1) = P(H2) = 0,5.0,25 = 0,125

Áp dụng quy tắc nhân xác suất ta có P(H1H2) = P(H1).P(H2) = 0,125.0,125 = 1/64

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button