Lớp 11Toán

Bài 37 trang 83 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 5: Các quy tắc tính xác suất

Bài 37 (trang 83 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Trong một bài thi trắc nghiệm khách quan có 10 câu. Mỗi câu có 5 phương án trả lời, trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Một học sinh không học bài nên làm bài bằng cách với mỗi câu đều chọn 1 phương án trả lời. Tính xác suất dhọc sinh đó trả lời không đúng cả 10 câu (chính xác đến hàng phần vạn).

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 37 trang 83 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Gọi Ai là biến cố “học sinh đó trả lời không đúng câu thứ i” với i=1,2,…,10.

Khi đó ta có A1A2…A10 là biến cố “học sinh đó trả lời không đúng cả 10 câu”

Từ giả thiết ta có P(Ai) = 0,8 .

Áp dụng quy tắc nhân xác suất ta có

P(A1A2…A10) = P(A1).P(A2)…P(A10) = (0,8)10 ≈ 0,1074

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button