Lớp 11Toán

Bài 39 trang 85 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Luyện tập (trang 85)

Bài 39 (trang 85 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Bạn đang xem: Bài 39 trang 85 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Cho P(A) = 0,3; P(B) = 0,4 và P(AB) = 0,2. Hỏi hai biến cố A,B có:

a) Xung khắc hay không?

b) Độc lập với nhau hay không?

Lời giải:

a) Theo đề bài ta có P(AB)=0,2 ≠ 0 nên 2 biến cố A và B không xung khắc

b) Ta có P(A).P(B) = 0,12 ≠ P(AB) = 0,2 nên hai biến cố A và B không độc lập với nhau.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button