GDCDLớp 10

Bài 4 trang 11 sgk GDCD 10

Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Bài 4 (trang 11 sgk GDCD 10)

Phân tích các yếu tố duy vật, duy âm về thế giới trong truyện và câu dẫn sau:

Bạn đang xem: Bài 4 trang 11 sgk GDCD 10

– Truyện thần thoại Thần Trụ trời.

– “Sống chết có mệnh, giàu sang do trời”. (Khổng tử)

Lời giải:

– Truyện thần thoại “Thần Trụ trời”:

+ Yếu tố duy vật: đất đá, cột chống trời, cách làm cột,…

+ Yếu tố duy tâm: thần linh (thần Trụ trời)

– “Sống chết có mệnh, giàu sang do trời.”

+ Yếu tố duy vật: sống, chết, giàu, sang.

+ Yếu tố duy tâm: mệnh, trời

Tham khảo toàn bộ: Giải GDCD 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, GDCD 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button