Lịch SửLớp 10

Bài 4 trang 110 sgk Lịch Sử 10

Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII

Bài 4 trang 110 sgk Lịch Sử 10

Vẽ sơ đồ tổ chức chính quyền ở Đàng Ngoài, Đàng Trong và so sánh, nhận xét.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 4 trang 110 sgk Lịch Sử 10

Soạn Sử 10: Bài 4 trang 110 sgk Lịch Sử 10 –

* So sánh và nhận xét:

– Bộ máy chính quyền ở Đàng Ngoài mô phỏng bộ máy chính quyền thời Lê sơ đã hoàn chỉnh hơn, được tổ chức chặt chẽ từ trung ương đến địa phương.

– Tổ chức chính quyền ở Đàng Ngoài thời “vua Lê – chúa Trịnh” là bộ máy đặc biệt vừa có triều đình vừa có phủ chúa, vua Lê chỉ đứng đầu trên danh nghĩa chứ không có thực quyền mà trên thực tế quyền hành thuộc về chúa Trịnh.

– Bộ máy chính quyền ở Đàng Trong lúc đầu chỉ là chính quyền ở địa phương, đến giữa thế kỉ XVII mới thành lập chính quyền ở trung ương, nhưng bộ máy chính quyền cũng chưa được hoàn chỉnh.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button