GDCDLớp 11

Bài 4 trang 118 sgk GDCD 11

Bài 15: Chính sách đối ngoại

Bài 4 (trang 118 sgk GDCD 11)

Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 4 trang 118 sgk GDCD 11

   – Để góp phần vào việc thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, mỗi công dân cần phải:

   + Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước

   + Luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của nước ta trên trường quốc tế.

   + Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tham gia vào các công việc liên quan đến đối ngoại như rèn luyện nghề, nâng cao trình đọ văn hóa và khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ,..

   + Khi quan hệ với các đối tác nước ngoài cần thể hiện ý thức dân tộc và phát huy những nét đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc, có thái độ hữu nghị, đoàn kết, lịch sự, tế nhị.

Tham khảo toàn bộ: Giải GDCD 11

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button