Lớp 10Toán

Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

Ôn tập chương 5 Đại số 10

Bài 4 (trang 129 SGK Đại Số 10)

Cho các số liệu thống kê được ghi trong hai bảng sau

Bạn đang xem: Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp theo nhóm cá thứ 1 với các lớp là

[630; 635) ; [635;640) ; [640; 645) ; [645; 650) ; [650; 655)

b) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp theo nhóm cá thứ 2 với các lớp là:

[638;642) ; [642; 646) ; [646;650) ; [650; 654] ;

c) Mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở câu a) bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất

d) Mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở câu b) bằng cách vẽ biểu đồ tần số hình cột và đường gấp khúc tần số

e) Tính số trung bình cộng, phương sai và độ lệch chuẩn của các bảng phân bố đã lập được

Từ đó, xét xem nhóm cá nào có khối lượng đồng đều hơn

Lời giải

a) Bảng phân bố tần số và tần suất:

Nhóm cá thứ I

Tần số

Tần suất

[630;635)

1

4,2%

[635;640)

2

8,3%

[640;645)

3

12,5%

[645;650)

6

25%

[650;655]

12

50%

Cộng

24

100%

b) Bảng phân bố tần số và tần suất:

Nhóm cá thứ I

Tần số

Tần suất

[638;642)

5

19%

[642;646)

9

33%

[646;650)

1

4%

[650;654)

12

44,4%

Cộng

27

100%

c) Biểu đồ tần suất hình cột:

Giải Toán 10: Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 | Giải bài tập Toán 10

– Đường gấp khúc tần suất

Giải Toán 10: Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 | Giải bài tập Toán 10

d) Biểu đồ tần số

Giải Toán 10: Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 | Giải bài tập Toán 10

– Đường gấp khúc tần số

Giải Toán 10: Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 | Giải bài tập Toán 10

e)

* Xét bảng phân bố ở câu a)

– Số trung bình:

Giải Toán 10: Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 | Giải bài tập Toán 10

– Phương sai:

Giải Toán 10: Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 | Giải bài tập Toán 10

– Độ lệch chuẩn:

Giải Toán 10: Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 | Giải bài tập Toán 10

* Xét bảng phân bố ở câu b):

– Số trung bình:

Giải Toán 10: Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 | Giải bài tập Toán 10

– Phương sai:

Giải Toán 10: Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 | Giải bài tập Toán 10

– Độ lệch chuẩn:

Giải Toán 10: Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 | Giải bài tập Toán 10

Nhận thấy s2 < s1 nên nhóm cá thứ hai có khối lượng đồng đều hơn.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button