Lịch SửLớp 10

Bài 4 trang 129 sgk Lịch Sử 10

Bài 25. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Bài 4 trang 129 sgk Lịch Sử 10

Em hãy đánh giá chung về nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 4 trang 129 sgk Lịch Sử 10

Đánh giá chung về nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XIX:

– Sau khi thành lập, nhà Nguyễn đã cố gắng để khôi phục lại địa vị của tư tưởng Nho giáo để làm chỗ dựa cho sự thống trị, đã cố gắng xây dựng bộ máy chính quyền phong kiến theo hướng quân chủ chuyên chế cao độ. Tuy nhiên chế độ phong kiến vẫn tiếp tục lâm vào khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng.

– Nhà Nguyễn đã có rất nhiều cố gắng trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá song hiệu quả còn chưa cao.

– Nhà Nguyễn đã thi hành nhiều chính sách nhằm kìm hãm sự phát triển của đất nước để bảo vệ quyền lợi của mình, nhưng không tạo được những chuyển biến mới theo kịp sự phát triển của thế giới.

– Vì vậy, trong gần nửa đầu thế kỉ XIX, nhà Nguyễn đã làm cho tiềm lực đất nước ngày càng suy yếu, không đủ sức kháng chống lại những đe dọa của chủ nghĩa thực dân đang đến gần.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 25. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button