Lớp 11Vật Lý

Bài 4 trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 29: Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản

Bài 4 trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ I = 5A người ta đo được cảm ứng từ B = 31,4.10-6 T. Hỏi đường kính của dòng điện đó?

Bạn đang xem: Bài 4 trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Lời giải

Độ lớn cảm ứng từ tại tâm O của dòng điện tròn:

Bán kính của dòng điện trên là:

Giải Bài 4 trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Đường kính của dòng điện đó là: D = 2.R = 2.0,1 = 0,2m

Đáp số: D = 0,2m

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 29. Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button