Lớp 11Vật Lý

Bài 4 trang 161 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 32: Lực lo-ren-xơ

Bài 4 trang 161 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Một proton bay vào trong từ trường đều theo phương hợp với đường sức từ một góc 30o. Vận tốc ban đầu của proton bằng v = 3.107 m/s và từ trường có cảm ứng từ B = 1,5 T. Tính độ lớn của lực Lo-ren-xơ.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 4 trang 161 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Độ lớn của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt proton là:

f = q.v.B.sinα = 1,6.10-19.3.107.1,5.sin 30o = 3,6.10-12 N

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 32. Lực Lo-ren-xơ

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button