Lớp 11Vật Lý

Bài 4 trang 25 SGK Vật Lý 11

Bài 4: Công của lực điện

Bài 4 (trang 25 SGK Vật Lý 11)

Cho một điện tích thử q di chuyến trong một điện trường đều dọc theo hai đoạn thẳng MN và NP và lực điện sinh công dương. Biết rằng MN dài hơn NP.

Hỏi kết quả nào sau đây là đúng, khi so sánh các công AMN và ANP của lực điện?

Bạn đang xem: Bài 4 trang 25 SGK Vật Lý 11

A. AMN > ANP.

B. AMN< ANP.

C. AMN= ANP.

D. Cả ba trường hợp A, B, C đều có thể xảy ra.

Lời giải

Đáp án: D.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 4. Công của lực điện

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button