Lớp 11Vật Lý

Bài 4 trang 268 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 54: Kính thiên văn

Bài 4 trang 268 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Năm 1610, Ga-li-lê đã quan sát thấy bốn vệ tinh của Mộc tinh, Ganymede là một trong bốn vệ tinh đó là vệ tinh lớn nhất trong số các vệ tinh của các hành tinh trong hệ Mặt trời. Đường kính xích đạo của nó khoảng 5 262 km, nếu Ga-li-lê muốn quan sát thấy vệ tinh này khi nó cách xa Trái Đất là 630 000 000 km thì ông phải dùng kính thiên văn có số bội giác là bao nhiêu?

Bạn đang xem: Bài 4 trang 268 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Lời giải

Số bội giác của kính thiên văn:

Trong đó:

Giải Bài 4 trang 268 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Với AB = 5 262 km; d = 630 000 000 km;

Điều kiện của kính thiên văn có số bội giác nhỏ nhất là tương ứng với góc trông ảnh α bằng năng suất phân li của mắt αmin

G = Gmin ⇒ α = αmin = 3.10-4 rad

Giải Bài 4 trang 268 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Đáp số: Gmin = 35,9

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 54. Kính thiên văn

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button