Lớp 11Sinh Học

Bài 4 trang 27 sgk Sinh 11 nâng cao

Bài 5. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Bài 4 trang 27 sgk Sinh 11 nâng cao

Hãy cho một ví dụ về cách tính lượng phân bón cho một thu hoạch định trước?

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 4 trang 27 sgk Sinh 11 nâng cao

Ta biết để bón phân hợp lí cho cây cân dự vào các yếu tố như nhu cầu của cây, khả năng cung cấp của đất và hệ số sử dụng phân bón.

Ví dụ:

Để có 1 kg chất khô cần 20 g nitơ. Nếu lượng thu hoặc là 200kg

Số gam nitơ cây cần : 200×20= 4000 kg

Hệ số sử dụng phân bón 50% và khả năng cung cấp của đất là 0

Thì số gam nitơ cần bón: = 4000/50%= 8000 kg

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao: Bài 5. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button