GDCDLớp 10

Bài 4 trang 37 sgk GDCD 10

Bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

Bài 4 (trang 37 sgk GDCD 10)

Em hãy nhận xét một vài hiện tượng biểu hiện sự phủ định biện chứng trong việc thờ cúng, lễ hội, ma chay, cưới xin ở nước ta hiện nay.

Bạn đang xem: Bài 4 trang 37 sgk GDCD 10

Lời giải:

– Phủ định biện chứng là phủ định do sự phát triển của bản thân sự vật, hiện tượng có kế thừa của những yếu tố tích cực của sự vật hiện tượng củ đẻ phát triển sự vật hiện tượng mới

– Lễ hội: Ta kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp, loại bỏ những hoạt động xấu như cờ bạc trong các dịp này.

– Thờ cúng:

+ Kế thừa truyền thống biết ơn tổ tiên, là phong tục tập quán tốt đẹp.

+ Xóa bỏ thủ tục lạc hậu gây ảnh hưởng xấu đến đời sống người dân.

– Cưới xin: Thể hiện nếp sống văn hóa, văn minh và tiết kiệm.

Tham khảo toàn bộ: Giải GDCD 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, GDCD 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button