Lớp 10Vật Lý

Bài 4 trang 97 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 21: Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính

Bài 4 (trang 97 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Một quả cầu nhỏ, khối lượng m = 300g, buộc vào một đầu dây treo vào trần của toa tàu đang chuyển động.

Hình 21.8 ghi lại những vị trí ổn định của quả cầu trong một số trường hợp.

Bạn đang xem: Bài 4 trang 97 sgk Vật Lý 10 nâng cao

a) Hãy nhận xét về tính chất của chuyển động của toa tàu trong mỗi trường hợp.

b) Tính gia tốc của toa tàu và lực căng của dây treo trong mỗi trường hợp.

Lời giải:

Trường hợp tổng quát: quả cầu chịu tác dụng của 3 lực:

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 4 trang 97 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Trọng lực P lực căng T và lực quán tính Fqt (xét trong hệ quy chiếu gắn với xe khi xe đang chuyển động có gia tốc a)

Ta có:

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 4 trang 97 sgk Vật Lý 10 nâng cao

a) Trường hợp 1: tàu đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.

α = 0.

Nê từ (2) ⇒ cosα = 1 ⇒ T = P = m.g = 2,94N

b) Trường hợp 2: Ta thấy dây treo lệch sang phải nên Fqt hướng sang phải → a hướng sang trái. Do vậy tàu chuyển động chậm dần đều.

Từ (1) ⇒ a = g.tanα = 9,8.tan8o = 1,38m/s2

Nê từ (2):Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 4 trang 97 sgk Vật Lý 10 nâng cao

c) Trường hợp 3: Ta thấy dây treo lệch sang trái nên Fqt hướng sang trái → a hướng sang phải cùng chiều với chiều chuyển động. Do vậy tàu chuyển động nhanh dần đều.

a = g.tanα = 9,8.tan4o = 0,69m/s2

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 4 trang 97 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Tham kh ảo toàn bộ : Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button