Lớp 11Toán

Bài 41 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Luyện tập (trang 121)

Bài 41 (trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Số hạng thứ hai, số hạng đầu và số hạng thứ 3 của một cấp số cộng với công sai khác 0 theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Hãy tìm công bội của cấp số nhân đó.

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 41 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Kí hiệu (un )là cấp số cộng đã cho và gọi q là công bội của cấp số nhân u1, u2, u3 . Theo đề bai , ta cần tính q.

Vì cấp số cộng (un ) có công sai khác 0 nên các số u1, u2, u3 đôi một khác nhau, suy ra q ∉ {0;1} và u2 ≠ 0

Từ giả thiết của đề bài ta có :

u1 = u2.q, u3 = u2.q2 và u1 + u3 = 2u2 , suy ra :

u2(q + q2) = 2u2 ⇔ q2 + q – 2 = 0 (vì u2 ≠ 0) ⇔ q = -2 (vì q ≠ 1)

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button