Lớp 11Toán

Bài 44 trang 47 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Câu hỏi và bài tập chương 1

Bài 44 (trang 47 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Xét hàm số y = f(x)=sinπx

a) Chứng minh rằng với mỗi số nguyên chẵn m ta có f(x+m)=f(x) với mọi x.

Bạn đang xem: Bài 44 trang 47 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

b) Lập bảng biến thiên của hàm số trên đoạn [-1;1]

c) Vẽ đồ thị hàm số đó

Lời giải:

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button