Lớp 11Toán

Bài 45 trang 90 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 6: Biến ngẫu nhiên rời rạc

Bài 45 (trang 90 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Số ca cấp cứu ở một bệnh viện vào tối thứ bảy là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau:

X

Bạn đang xem: Bài 45 trang 90 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

0

1

2

3

4

5

P

0,15

0,2

0,3

0,2

0,1

0,05

Biết rằng nếu có hơn 2 ca cấp cứu thì phải tăng cường thêm bác sĩ trực.

a) Tính xác suất để phải tăng cường thêm bác sĩ trực vào tối thứ bảy.

b) Tính xác suất để có ít nhất 1 ca cấp cứu vào tối thứ bảy.

Lời giải:

a) Gọi A là biến cố “phải tăng cường thêm bác sĩ trực”. biết răng nếu có hơn 2 ca cấp cứu thì phải tăng cường thêm bác sĩ trực, ta có :

P(A) = P(X > 2) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) = 0,2 + 0,1 + 0,05 = 0,35

b) Xác suất để có ít nhất 1 ca cấp cứu vào tối thứ bảy:

P(X > 0)=1 – P(X = 0) = 1 – 0,15 = 0,85.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button