Lớp 11Toán

Bài 47 trang 123 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Câu hỏi và bài tập chương 3

Bài 47 (trang 123 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Trong các dãy số dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng, dãy số nào là cấp số nhân? Hãy xác định công sai hoặc công bội của mỗi cấp số đó.

a) Dãy số (un) với un= 8n + 3

Bạn đang xem: Bài 47 trang 123 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

b) Dãy số (un) với un= n2+ n + 1

c) Dãy số (un) với un= 3.8n

d) Dãy số (un) với un= (n + 2)2.3n

Lời giải:

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button