Lớp 11Toán

Bài 48 trang 123 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Câu hỏi và bài tập chương 3

Bài 48 (trang 123 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Hãy chọn những khẳng định đúng trong những khẳng định dưới đây:

a) Dãy số (un) xác định bởi: u1= 3 và un +1= un + 5 với mọi là một cấp số cộng

Bạn đang xem: Bài 48 trang 123 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

b) Dãy số (un) xác định bởi : u1= 3 và un +1= un + n với mọi là một cấp số cộng

c) Dãy số (un)xác định bởi : u1= 4 và un +1= 5un với mọi n ≥ 1 là một cấp số nhân

d) Dãy số (un)xác định bởi: u1= 1 và un +1= nun với mọi n ≥ 1 là một cấp số nhân

Lời giải:

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button