Lớp 10Toán

Bài 48 trang 29 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 4: Số gần đúng và sai số

Bài 48 (trang 29 SGK Đại Số 10 nâng cao)

Một đơn vị thiên văn xấp xỉ bằng 1,496.108km. Một trạm vũ trụ di chuyển với vận tốc trung bình là 15000 m/s. Hỏi trạm vũ trụ đó phải mất bao nhiêu giây mới đi được một đơn vị thiên văn? (Hãy viết kết quả dưới dạng kí hiệu khoa học).

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 48 trang 29 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Ta có: 1 km = l000m = 103m

Một đơn vị thiên văn xấp xỉ bằng:

1,496.108km = 1,496.108 .103m = l,496.1011m.

Vận tốc trung bình của một trạm vũ trụ là:

15000m/s = l,5.104m/s

Do đó số giây mà trạm vũ trụ đi hết một đơn vị thiên văn sẽ là:

1,496.1011: 1,5.104 =(1,496 : 1,5).107 (s) ≈ 9,9773.106(s)

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Toán 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button