Lớp 11Toán

Bài 5 trang 133 SGK Đại số 11

Bài 2: Giới hạn của hàm số

Bài 5 trang 133 SGK Đại số 11

Cho hàm số  có đồ thị như trên hình 53.

Giải Toán 11: Bài 5 trang 133 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

Bạn đang xem: Bài 5 trang 133 SGK Đại số 11

Qa) uan sát đồ thị và nêu nhận xét về giá trị hàm số cho khi:

x →- ∞, x →3, x →-3+

b) Kiểm tra các nhận xét trên bằng cách tính các giới hạn sau:

Giải Toán 11: Bài 5 trang 133 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

Lời giải

Hướng dẫn

a) Quan sát đồ thị hàm số.

b) Tính các giới hạn, sử dụng quy tắc tính giới hạn được học và kết luận.

a) Quan sát đồ thị nhận thấy:

f(x) → 0 khi x → -∞

f(x) → -∞ khi x → 3

f(x) → +∞ khi x → (-3)+.

 Giải Toán 11: Bài 5 trang 133 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 5 trang 133 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 5 trang 133 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 2. Giới hạn của hàm số

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button