Lớp 11Vật Lý

Bài 5 trang 147 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 28: Cảm ứng từ. Định luật Am-pe

Bài 5 trang 147 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Đoạn dòng điện MN đặt trong từ trường đều như hình 28.3. Đoạn dòng điện và các đường sức từ đều nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Cho biết cảm ứng từ bằng 0,5T, MN dàu 6cm và cường độ dòng điện qua MN bằng 5A.

Bạn đang xem: Bài 5 trang 147 sgk Vật Lý 11 nâng cao

a) Hãy dùng các ký hiệu ☉ hay ⊗ để chỉ chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện MN.

b) Tính góc hợp bởi MN và vecto cảm ứng từ. Cho biết lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện bằng 0,075N.

Lời giải

a) Chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện MN hướng vào mặt phẳng hình vẽ và được ký hiệu ⊗

Giải Bài 5 trang 147 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

b) Công thức tính lực từ tác dụng lên đoạn dây có dòng điện là:F = I.B.l.sinα

Góc hợp bởi MN và vectơ cảm ứng từ:

Giải Bài 5 trang 147 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Đáp số: α = 30o

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 28. Cảm ứng từ. Định luật Am-pe

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button