Lớp 11Vật Lý

Bài 5 trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 29: Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản

Bài 5 trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Người ta muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ B = 250.10-5 T bên trong một ống dây. Cường độ dòng điện trong mỗi vòng dây là I = 2A. Ống dây dài 50 cm. Hỏi phải quấn bao nhiêu vòng dây?

Bạn đang xem: Bài 5 trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Lời giải

Độ lớn cảm ứng từ sinh ra bởi ống dây là : B = 4π.10-7.n.I

Số vòng dây cần phải quấn trên 1 mét ống dây:

Số vòng dây cần phải quấn là: N = n.L = 995.0,5 = 497,5 vòng

Đáp số: N = 497,5 vòng

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 29. Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button