Lớp 11Toán

Bài 5 trang 163 SGK Đại số 11

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Bài 5 trang 163 SGK Đại số 11

Cho y = x3 – 3x2 + 2. Tìm x để:

a) y’> 0

Bạn đang xem: Bài 5 trang 163 SGK Đại số 11

b) y’< 3

Lời giải

Hướng dẫn

Tính đạo hàm của các hàm số và giải các bất phương trình.

y = x3 – 3x2 + 2.

⇒ y’ = (x3 – 3x2 + 2)’

      = (x3)’ – (3x2)’ + (2)’

      = 3x2 – 3.2x + 0

      = 3x2 – 6x.

a) y’ > 0

⇔ 3x2 – 6x > 0

⇔ 3x(x – 2) > 0

⇔ x < 0 hoặc x > 2.

b) y’ < 3

⇔ 3x2 – 6x < 3

⇔ 3x2 – 6x – 3 < 0

⇔ 1- √2 < x < 1 + √2.

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button