Lớp 12Toán Học

Bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12

Bài 2: Cực trị của hàm số

Bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12: 

Tìm a và b để các cực trị của hàm số đều là nhưng số dương và xo = -5/9 là điểm cực đại.

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12

Kiến thức áp dụng

Xét y = f(x) có đạo hàm cấp hai trong khoảng (x0 – h ; x0 + h), h > 0.

+ f’(x0) = 0 và f’’(x0) > 0 thì x0 là điểm cực tiểu.

+ f’(x0) = 0 và f’’(x0) < 0 thì x0 là điểm cực đại.

TXĐ: D = R.

+ y’ = 5a2x2 + 4ax – 9.

⇒ y’’ = 10a2x + 4a.

– Nếu a = 0 thì y’ = -9 < 0 với ∀ x ∈ R

⇒ Hàm số không có cực trị (loại)

– Nếu a ≠ 0.

Giải Toán 12: Bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Các cực trị của hàm số đều dương

Giải Toán 12: Bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Các cực trị của hàm số đều dương

Giải Toán 12: Bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Vậy Giải Toán 12: Bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12  là các giá trị cần tìm.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button