Lớp 11Vật Lý

Bài 5 trang 18 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 3: Điện trường

Bài 5 trang 18 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Có hai điện tích q1, q2 đặt cách nhau 10 cm trong chân không. Điện tích q1 = 5.10-9 C, q2 = -10-9 C. Xác định vecto điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và:

Bạn đang xem: Bài 5 trang 18 sgk Vật Lý 11 nâng cao

a) Cách đều hai điện tích

b) Cách q1 5cm và cách q2 15 cm.

Lời giải

a) M cách đều hai điện tích suy ra điểm M nằm chính giữa hai điện tích:

Do q1 > 0, q2 < 0 nên E1, E2 là hai vecto cùng phương, cùng chiều. Khi đó vecto điện trường tại M có:

  +) Độ lớn: 

Giải Bài 5 trang 18 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

  +) Chiều: hướng từ q1 đến q2. Hình vẽ:

Giải Bài 5 trang 18 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

b) M cách q5cm và cách q2 15cm: điểm M nằm ngoài hai điện tích và gần q1

Do q1 > 0, q< 0 nên E1, E2 là hai vectơ cùng phương, ngược chiều.

Giải Bài 5 trang 18 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Khi đó:

Giải Bài 5 trang 18 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

  +) Độ lớn: EM = E1 – E2 = 16000 V/m;

  +) Chiều: cùng chiều với E1  (vì E1 – E2 dương) nên hướng ra xa q1;

Đáp số:

a) E = 36000 V/m

b) E = 16000 V/m

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 3. Điện trường

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button