Lớp 11Vật Lý

Bài 5 trang 23 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 4: Công của lực điện. Hiệu điện thế

Bài 5 trang 23 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường E = 100 V/m. Vận tốc ban đầu của electron bằng 300 km/s. Hỏi electron chuyển động được quãng đường dài bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng không? Cho biết khối lượng electron m = 9,1.10-31 kg.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 5 trang 23 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Công của lực điện trường tác dụng lên hạt electron : A12 = F.d = q.E.d

q là điện tích của electron q = -1,6.10-19C

Áp dụng định luật bào toàn năng lượng, ta có:

Trong đó: v1 = 300 km/s = 3.105 m/s; v= 0 m/s

Quãng đường mà electron chuyển động cho đến khi vận tốc của nó bằng không là:

Giải Bài 5 trang 23 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Đáp số: d = 2,6 mm

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 4. Công của lực điện. Hiệu điện thế

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button