Lớp 11Sinh Học

Bài 5 trang 27 sgk Sinh 11 nâng cao

Bài 5. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Bài 5 trang 27 sgk Sinh 11 nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Khi lá cây bị vàng (do thiếu chất diệp lục). Nhóm nguyên tố khoáng nào liên quan đến hiện tượng này?

Bạn đang xem: Bài 5 trang 27 sgk Sinh 11 nâng cao

Lời giải

   A. P, K, Fe

   B. S, P, K.

   C. N, Mg, Fe.

   D. N, K, Mn.

   E. P, K, Mn.

Đáp án: C

N, Mg tham gia trực tiếp vào thành phần của diệp lục.

Fe tham gia vào enzim tổng hợp diệp lục.

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao: Bài 5. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button