Lớp 10Vật Lý

Bài 5 trang 58 SGK Vật Lý 10

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

Bài 5 (trang 58 SGK Vật Lý 10)

Cho 2 lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N.

a. Trong các giá trị sau đây, giá trị nào là độ lớn của hợp lực?

Bạn đang xem: Bài 5 trang 58 SGK Vật Lý 10

  1. 1 N
  2. 2 N
  3. 15 N
  4. 25 N

b. Góc giữa 2 lực đồng quy bằng bao nhiêu?

Lời giải

a) Chọn C.

Áp dụng quy tắc hình bình hành:

Giải Vật lý 10: Bài 5 trang 58 SGK Vật Lý 10 | Giải bài tập Vật lý 10

Vì 0o ≤ α ≤ 180o nên -1 ≤ α ≤ 1 → |F1 – F2| ≤ F ≤ |F1 + F2|

Thay số ta được: |9 – 15| ≤ F ≤ |9 + 15| ⇔ 3 ≤ F ≤ 21 → F = 15 N là thỏa mãn.

b) Ta có: 152= 92+ 122 nên cosα = 0 → α = 90o → góc giữa 2 lực đồng quy bằng 90o.

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button