GDCDLớp 11

Bài 5 trang 73 sgk GDCD 11

Bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Bài 5 (trang 73 sgk GDCD 11)

Theo em, chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt hơn so với các chế độ xã hội trước đây ở nước ta ở điểm nào?

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 5 trang 73 sgk GDCD 11

   Chế độ xã hội chủ nghĩa là nhà nước do dân và vì dân nên nó khác các xã hội trước như sau:

   – Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

   – Do nhân dân làm chủ.

   – Có nền KT phát triển cao, dựa trên LLSX hiện đại và QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX.

   – Có nền VH tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

   – Con người được giải phóng khỏi áp bức , bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện.

   – Các dt trong cộng đồng VN bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

   – Có nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

   – Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

Tham khảo toàn bộ: Giải GDCD 11

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button